Bærekraft i Odense Marcipan

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale og lokale utfordringene vi står overfor med hensyn til helse og bærekraft. Det gjør vi helt konkret innenfor disse 5 områdene:

  • Helse og ernæring
  • Mattrygghet
  • Innkjøp
  • Miljø
  • Mennesker og samfunn
Vår holdning
"Vi tar ansvar for hvordan vi som virksomhet påvirker samfunnet rundt oss, og vi vil gjerne bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og løpende forbedringer. Prinsippene våre er basert på respekt for mennesker og miljø, og muligheten for å skape verdi for oss selv og for samfunnet rundt oss. Vi er ydmyke overfor denne oppgaven og har den instillingen om at vi aldri blir ferdige, men alltid kan bli bedre." 

 

Helse og ernæring

Csr -baeredygtighed -sundhedernaeringSelv om våre produkter handler mer om nytelse enn om sunnhet tar vi ansvar for å utvikle produkter som bidrar til sunnere alterativer. 

Det skjer bl.a. gjennom utvikling av helt nye produkter og sunnere alternativer i de produktkategoriene vi jobber med. 

Vi ønsker også å inspirere forbrukerer til å velge flere helsebringende produkter, enten det er i butikk, på nettsiden vår eller hos bakeren. 

God informasjon er en forutsetning for å kunne ta bevisste valg. Derfor jobber vi med å gjøre det enkelt å se hva våre produkter inneholder ved hjelp av tydelig merking av produktinformasjon.

Mattrygghet

Vår ambisjon er å være på nivå med de beste virksomhetene i verden når det kommer til mattrygghet. Vi velger leverandører på bakgrunn av Orklas leverandør-godkjennelsesystem, og jobber hver eneste dag med å sikre mattryggheten gjennom hele verdikjeden; fra dyrkning av råvarene vi bruker og helt til produktetene havner i butikkhyllen. 

Vi følger dels konsernets egen standard for matsikkerhet, Orklas OFSS, og dels internationale sertifiseringsordninger for råvarer, FSSC og BRC.

Innkjøp

Vi jobber for at viktige landbruksprodukter, animalske produkter og emballasjen vi bruker produseres på en bærekraftig måte.

Csr -baeredygtighed -rspo Vi bruker i dag utelukkende RSPO godkjent palmeolje. Flere av produktsammensetningene våre har blitt endret, og inneholder nå palmefrie oljer der det er mulig.

Hos Bæchs Conditori i Danmark er nå bruken av egg fra burhøns helt utfaset, og hos Odense Marcipan er vi i mål med utfasingen innen kort tid.

Vi forsikrer oss om at våre leverandører håndterer sosiale og miljømessige utfordringer, sånn at vi forhindrer barne- og tvangsarbeid samt overholder alle krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. 

Miljø

Vi jobber målrettet med å minske CO2-utslipp gjennom å redusere matsvinn, vann- og energiforbruk. 

Vi kjøper utelukkende GoO (Guarantees of Origin) elektrisitet. Vi kan derfor dokumentere at all elektrisitet i Odense Gruppen er basert på fornybar energi (vannkraft) og dermed er CO2-besparende. 

Vi har etablert gjennvinning av varme i deler av fabrikken, og gjennomført tiltak som fører til bedre utnyttelse og redusert svinn av mandler og korn, og dermed mindre produksjonsvinn. Råvarer som vi ikke kan gjenbruke selv selger vi videre som dyrefôr. 

Mennesker og samfunn

Csr Baeredygtighed Mennesker

Vi jobber for å skape gode, trygge arbeidsplasser som er basert på respekt og omtanke, like muligheter, medarbeiderutvikling og- innvolvering. Det er også viktig for oss å bygge en sterk kultur hvor de som jobber hos oss respekterer de felles retningslinjene og engasjerer seg rundt det å være en del av en bærekraftig virksomhet. 

Vi har årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte, og er i gang med å implementere en sertifiseringsstandard for OEHSS (Orklas miljø-, helse- og sikkerhetstandard) på våres fabrikker. 

Vi har etablert grupper med sunnhetsambassadører som jobber med å fremme sunnhet og trivsel, og vi har et klart mål om å opprettholde et lavt sykefravær og ingen ulykker. 

Csr -baeredygtighed -mennesker -alt

I sammarbeid med Jobcenter Odense har Odense Marcipan etablert et virksomhetsenter. Formålet er å hjelpe arbeidsledige tilbake på arbeidsmarketdet ved hjelp av praksisarbeid. Odense Marcipans utvalgte mentorer hjelper praktikantene med faglige, praktiske og sosiale utfordringer i arbeidsperioden.