Dette har vi oppnådd

Vi har et stort ønske om å bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produkutvikling og løpende forbedringer. Det er en oppgave man aldri blir ferdig med, så vi gleder oss over alle tiltak som leder oss i riktig retning:

  • Med kjøp av GoO (Guarantees of Origin) elektrisitet kan vi dokumentere at all strøm vi bruker kommer fra fornybare kilder. 
  • I dag er all elektrisitet i Odense Gruppen basert på vannkraft og er dermed CO2-besparende. 
  • Vi er sertifiserte etter internasjonale standarer innfor mattrygghet med BRC og FFSC sertifiseringer. 
  • Våre medarbeidere deltar på Orkla e-learningprogrammer som omfatter anti-korrupsjon, IT-sikkerhet og bruk av personlige opplysninger (GDPR). 
  • Vi har et partnerskap med Jobcenter Odense og vi fungerer som et virksomhetscenter for arbeidsledige. 
  • Vi bruker i dag utelukkende RSPO godkjent palmeolje.

 

GoO-sertifiseringer er et bevis for metoden som brukes i produksjonen av strøm. Garantien stilles i form av et sertifikat som utstedes av Energinet.dk. Systemet for utstedelsen av GoO-sertifikater er utviklet med hensikten til å fremme spesifikke produksjonsmetoder ved å gi disse methodene en merverdi på markedet. 

 

Produsentene utsteder opprinnelsesgarantier - GoO-sertifikater (Guarantees of Origin) - tilsvarende mengden strøm som blir produsert.