ODENSE Gruppen og Orkla Bærekraft

Csr -baeredygtighed -orkla

Vi jobber ut ifra Orklas prinsipper om bærekraft. 

Orkla har signert FN's bærekraftmål fra 2015 og og forplikter seg til å jobbe mot disse bærekraftsmålene. Orkla er på listen til Dow Jones Sustainability Index. Orkla utarbeider årlig en bærekraftsrapport hvor tall fra Odense Marcipan er inkludert. 

 

Vil du vite mer om Orklas bærekraftsarbeid, kan du lese mer her www.orkla.com/sustainability.