Vår historie

Gl_produktion_1939
1909 - Verdens beste marsipanfabrikk blir til

Bokholderen Lauritz Thobo-Carlsen kjøper en liten marsipanfabrikk i Dronningensgade i Odense. Kundene hans er bakere og konditorer som bruker mye marsipan. Hans konsept er ensartet; frisk marsipan industrielt fremstilt - ikke desto mindre foregår blant annet skolding og knusing av mandlene i store steinmortere i mange år ved håndkraft. De neste 30 år utvider Odense Marcipanfabrikk til stadighet. Det kommer maskiner og det etableres effektive produksjonslinjer. Finsorteringen foregår til tross for dette - på samme måte som i dag - med det menneskelige øye.

1930 årene - Napoleonshatten
Marsipanfabrikken begynner å sende ut nye oppskrifter til konditorer og bakere. Mange av de siste 70 års småkaker stammer herfra, blant annet den mest populære og lengstlevende danske småkaken Napoleonshatten.

1950 årene - Nougaten kommer til
Det opprettes en ny fabrikk i Toldbodgade i Odense, med prøvebakeri og laboratorium. Marsipanfabrikken begynner å eksportere. Det fremstilles 100 forskjellige kvaliteter, fra den fineste marsipanmasse utelukkende bestående av mandler, til bittermasse kun bestående av aprikoskjerner. Fabrikken begynner å produsere nougat, som lages av hasselnøtter. Dessuten halvfabrikata av hakkede nøtter, mandelflak og lignende til bakeri- og kakeindustrien.

1961 - En hilsen fra Hoffet
Odense Marcipan blir leverandør til Det Kongelige Danske Hof.

1960 årene - KiMs og de salte peanøttene 
Gode erfaringene med nøtteprodukter fører til snacks-produksjon, og i 1963 lanseres saltede peanøtter under navnet KiMS. Marsipanfabrikken blir straks Danmarks største snacks-produsent. I 1972 utvider KiMs men en ny fabrikk og dermed blir snacksproduuksjonen skilt ut fra marsipanproduksjonen.

1990 årene - Bøir en del av ORKLA-familien
Odense Marcipan overtas av norske ORKLA. Odense Marcipan og KiMS deles i to selskaper. I 1998 blir Odense Marcipan ISO 9001 certifisert. ORKLA kjøper den svenske marsipanprodusenten KÅKÅ AB med to marsipanfabrikker og grossistselskapet MaltCentralen. Odense Marcipan får ansvaret for marsipanproduksjonen som samles i Odense.

2000-2001: Blant verdens største
Fabrikken går gjennom en større utvidelse, og er nå en av verdens største marsipanprodusent.

2005-2006 - pris av matvareindustriens i Danmark
Odense Marcipan kjøper Bæchs Conditori i Hobro og mottar i 2006 matvareindustriens pris for "beste samarbeidsutvalg" i Danmark.

2007: Odense Marcipan som Superbrand

Odense Marcipan kjøper Marcia Industri A/S og i september oppnår Odense Marcipan BRC sertifisering.
Samme år kåres Odense Marcipan til Superbrands Business to Business.

2008 - Italiensk marsipanfabrikk
Odense Marcipan overtar den italienske marsipanfabrikk Naturel Food, som kan produsere store og ensartede serier av marsipanmasser til store industrikunder.

2009: Marsipanen feirer 100 år
Odense Marcipan vil feire sitt 100 års jubileum. Odense Marcipan fastholder sitt opprinnelige konsept: Leverandør av råvarer og konseptløsninger til bakere/ konditorer og catering, samt råvarer til industrien og ikke minst til detaljmarkedet, hvor det ved spesielt juletid er stor etterspørsel på marsipan.

Filosofien er i dag den samme som alltid:
”Det er kvaliteten, som skaper renommeet, og renommeet, som skaper kundekretsen!” - sitat fra grunnleggeren av Odense Marcipan.

2012: Marsipan året rundt
Vi arbeider løpende med å utvikle spennende produkter og inspirerende oppskrifter.