Verdier

OM_hovedindgang
Verdier
Hos Odense Marcipan legger vi vekt på fire grunnleggende verdier:

- DIALOG
- SAMARBEID
- KRAV OG FORVENTNINGER
- TRIVSEL

Med utgangspunkt i disse verdier, har vi en rekke leveregler som skal være med å styrke kommunikasjonen og samarbeide på Odense Marcipan, samt sikre grundleggende verdier for god trivsel, som vi alle har ansvar for.