Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale og lokale utfordringene vi står overfor med hensyn til helse og bærekraft. Det gjør vi helt konkret innenfor disse 5 områdene:

 • Helse og ernæring
 • Mattrygghet
 • Innkjøp
 • Miljø
 • Mennesker og samfunn

Vår holdning
"Vi tar ansvar for hvordan vi som virksomhet påvirker samfunnet rundt oss, og vi vil gjerne bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og løpende forbedringer. Prinsippene våre er basert på respekt for mennesker og miljø og muligheten for å skape verdi for oss selv og for samfunnet rundt oss. Vi er ydmyke overfor denne oppgaven og har den innstillingen om at vi aldri blir ferdige, men alltid kan bli bedre." 

Chokolade Og Overtræk Kakaopulver

ODENSE Gruppen og Orkla Bærekraft

Vi jobber ut ifra Orklas prinsipper om bærekraft. 

Orkla har signert FN's bærekraftmål fra 2015 og og forplikter seg til å jobbe mot disse bærekraftsmålene. Orkla er på listen til Dow Jones Sustainability Index. Orkla utarbeider årlig en bærekraftsrapport hvor tall fra Odense Marcipan er inkludert. 

 

Vil du vite mer om Orklas bærekraftsarbeid, kan du lese mer her www.orkla.com/sustainability.

Æblekage Gren

Helse og ernæring

Selv om våre produkter handler mer om nytelse enn om sunnhet, tar vi ansvar for å utvikle produkter som bidrar til sunnere alternativer. 

Det skjer blant annet gjennom utvikling av helt nye produkter og sunnere alternativer i de produktkategoriene vi jobber med. 

Vi ønsker også å inspirere forbrukere til å velge flere helsebringende produkter, enten det er i butikken eller hos ditt lokale bakeri- eller konditori. 

God informasjon er en forutsetning for å kunne ta bevisste valg. Derfor jobber vi med å gjøre det enkelt å se hva våre produkter inneholder ved hjelp av tydelig merking av produktinformasjon.

Marcipan 2

Mattrygghet

Vår ambisjon er å være på nivå med de beste i verden når det kommer til mattrygghet. Vi velger leverandører på bakgrunn av Orklas leverandør-godkjennelsessystem, og jobber hver eneste dag med å sikre mattrygghet gjennom hele verdikjeden; fra dyrkning av råvarene vi bruker og helt til produktene havner i butikkhyllen. 

Vi følger dels konsernets egen standard for mattrygghet, Orklas OFSS, og dels internasjonale sertifiseringsordninger for som BRC og er i gang med å bli IFS sertifisert.

For hver eneste råvare og emballasje vi bruker, utarbeider vi en risikovurdering og kontroll, både av produktet og den virksomheten som fremstiller produktet. Våre leverandører velges ut på bakgrunn av Orkla sitt leverandør- og godkjennelsessystem. Alle opplysninger om råvarer og emballasje kontrolleres av vår kvalitetsavdeling før de blir endelig godkjent.

Chokolade Og Overtræk Plukning

Innkjøp

Vi tilstreber at viktige landbruksprodukter, animalske produkter og emballasje skal være produsert på en bæredyktig måte.

Vi er RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) sertifisert og bruker utelukkende bæredyktig palmeolje i våre produkter. Med RSPO-sertifiseringen støtter vi samtidig bæredyktig og transparent produksjon av palmeolje gjennom hele verdikjeden.

Vi bruker ikke egg fra burhøns hos Odense.

Vi sikrer at våre leverandører håndterer sosiale og miljømessige utfordringer. På denne måten, kan vi forhindre barne- og tvangsarbeid, samt overholde alle krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Nougat 1

Miljø

Vi jobber målrettet med å minske CO2 gjennom å redusere matsvinn, vann- og energiforbruk. 

Vi kjøper utelukkende GoO (Guarantees of Origin) elektrisitet. Vi kan derfor dokumentere at all elektrisitet i Odense Gruppen er basert på fornybar energi (vannkraft) og dermed er CO2-besparende. 

Vi har etablert gjenvinning av varme i deler av fabrikken. Det er videre gjennomført flere tiltak som fører til bedre utnyttelse av råvarer som har medført redusert svinn av mandler og aprikoskjerner. Råvarer som vi ikke kan gjenbruke selv, selger vi videre som dyrefôr. 

Historie 6 (1990'Erne)

Mennesker og samfunn

Vi jobber for å skape gode og trygge arbeidsplasser som er basert på respekt og omtanke, like muligheter, medarbeiderutvikling og involvering. Det er også viktig for oss å bygge en sterk kultur, hvor de som jobber hos oss respekterer felles retningslinjene og engasjerer seg rundt det å være en del av en bærekraftig virksomhet. 

Vi har årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte og er i gang med å implementere en sertifiseringsstandard for OEHSS (Orklas miljø-, helse- og sikkerhetsstandard) på våre fabrikker. 

Vi har etablert grupper med sunnhetsambassadører som jobber med å fremme sunnhet og trivsel og har et klart mål om å opprettholde et lavt sykefravær og ingen ulykker. 

I samarbeid med Jobcenter Odense har Odense etablert et virksomhetssenter. Formålet er å hjelpe arbeidsledige tilbake på arbeidsmarkedet ved hjelp av praksisarbeid. Odense sine utvalgte mentorer hjelper praktikantene med faglige, praktiske og sosiale utfordringer i arbeidsperioden.

Bæredygtighed 01

Dette har vi oppnådd

Vi har et stort ønske om å bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og løpende forbedringer. Det er en oppgave man aldri blir ferdig med, så vi gleder oss over alle tiltak som leder oss i riktig retning:

 • Med kjøp av GoO (Guarantees of Origin) elektrisitet, kan vi dokumentere at all strøm vi bruker kommer fra fornybare kilder. 
 • I dag er all elektrisitet i Odense Gruppen basert på vannkraft og er dermed CO2-besparende. 
 • Vi er sertifiserte etter internasjonale standarder innen mattrygghet med BRC er i gang med IFS.
 • Våre medarbeidere deltar på Orkla sine e-læring programmer som omfatter anti-korrupsjon, IT-sikkerhet og bruk av personlige opplysninger (GDPR). 
 • Vi har et partnerskap med Jobcenter Odense og vi fungerer som et virksomhetssenter for arbeidsledige. 
 • Vi bruker i dag utelukkende RSPO godkjent palmeolje.
 • Vi er UTZ sertifisert (kakao).
GoO-sertifiseringer er et bevis for metoden som brukes i produksjonen av strøm. Garantien stilles i form av et sertifikat som utstedes av Energinet.dk. Systemet for utstedelsen av GoO-sertifikater er utviklet med hensikten til å fremme spesifikke produksjonsmetoder ved å gi disse metodene en merverdi på markedet. 

Produsentene utsteder opprinnelsesgarantier - GoO-sertifikater (Guarantees of Origin) - tilsvarende mengden strøm som blir produsert.