Misjon, Visjon og Verdier

Marcipan M Emb

Misjon
På grunnlag av ODENSE-merkets verdier, utvikler, fremstiller og markedsfører Odense Marsipan et bredt sortiment av bakeingredienser og ferdige produkter i høy kvalitet til industri, bakeri-, catering- og detaljmarkedet i hele verden.

Om ODENSE 03

Visjon
Vi ønsker å ha de best motiverte medarbeidere, som arbeider som et team på tvers av ferdigheter og avdelinger – og utviser fleksibilitet og kan ta ansvar for sitt eget arbeid.

Vi vil være en kvalitetsbevist og global markedsleder med god inntjeningsevne. Ha et godt forhold til våre kunder og ha en differensiert tilgang til det enkelte segment for å oppfylle kundenes behov.

Marcipan Mandler

Verdier
Hos Odense Marcipan legger vi vekt på fire grunnleggende verdier:

- DIALOG
- SAMARBEID
- KRAV OG FORVENTNINGER
- TRIVSEL

Med utgangspunkt i disse verdier, har vi en rekke leveregler som skal være med å styrke kommunikasjonen og samarbeide på Odense Marcipan, samt sikre grundleggende verdier for god trivsel, som vi alle har ansvar for.